Facebook

Временно спиране на мината в село Караманица предлага омбудсманът

  • Written by:

Омбудсманът Диана Ковачева предлага временно да спре мината в село Караманица. Това да стане до изграждане на пречиствателни съоръжения на отпадните води и на такива за съхраняване, контрол и управление на минните отпадъци от добиваните в района оловно-цинкови руди. Информацията е от администрацията на националния обществен посредник.

Това е една от мерките, които предлага Ковачева след като разгледа жалбите, постъпили в открита приемна в Босилеград.

„В рамките на двустранното сътрудничество за интегрирано управление на водите, като неразделна част да се изработи стратегия за механизмите за предоставяне на информация, консултации и участие на заинтересованата общественост в процеса на вземане на решения при спазване на установените международни стандарти за правата на гражданите и добра практика“, завършва препоръката си Диана Ковачева.

Общественият защитник настоява за официална информация и становище по компетентност след срещата на ресорната съвместна комисия, включително и до гражданите, сезирали омбудсманите на двете държави.

Омбудсманът Диана Ковачева препоръча на трима министри да информират своевременно обществеността заради екологичните проблеми в Босилеград, Сърбия и Западните покрайнини. Тези проблеми застрашават здравето и живота на хората, пише Ковачева до външния министър Екатерина Захариева и ресорните министри на околната среда и водите Нено Димов и на здравеопазването Кирил Ананиев.

Повод за препоръката са жалби на наши сънародници и сръбски граждани от Босилеград, които сигнализираха Ковачева и обществения посредник на съседната държава Зоран Пашалич замърсяване на почвите и водите от мините в пограничните райони.

Гражданите на пограничния район настояха за спиране на експлоатацията на мините до изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадните води и на други за съхраняване. Те искат да се контролира и управлението на минните отпадъци от производството за преработване и обогатяване на добиваните в района оловно-цинкови руди.

Хората алармираха за повишаване на броя на злокачествените заболявания сред местното население и настояха за официална информация и трансгранична оценка на въздействието върху околната среда.

„Въпреки поетите ангажименти в края на 2018 г. и началото на 2019 г., обогатителната фабрика в село Караманица, под предлог че представлява пилотно или експериментално производство, продължава да работи без извършена оценка на въздействието върху околната среда вече четири години, с което далеч надхвърля максимално допустимите срокове съобразно със статута на изключението, предвидено съгласно Конвенцията за ОВОС в трансграничен контекст, ратифицирана от двете страни“, пише омбудсманът до отговорните институции.

Тя подчертава още, че право на гражданите е да бъдат официално информирани какво се случва в близост до тяхното населено място.

Ковачева иска смесената комисия между ресорните министерства за опазване на околната среда и водите на двете държави, която ще заседава тази седмица, да разгледа постъпилите жалби от общата приемна на националните омбудсмани, а поставените от гражданите въпроси да бъдат взети предвид.

Омбудсманът иска съпоставка на показателите за обществено здраве, включително чрез съвместно наблюдение и проследяване на здравния статус на жителите от потенциално застрашените населени места.

Източник: news.bg

Източник: ГЛАС ПРЕСС

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!